Καλως ορίσατε
στην ιστοσελίδα επαγγελματικής
μετάφρασης και εκμάθησης
Ελληνικής και Ρωσικής γλώσσας!

Τιμές και όροι συνεργασίας

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται με μερική ή ολική προκαταβολή. Με τον διακανονισμό μιας παραγγελίας, σας ενημερώνω σχετικά με την τιμή, σύμφωνα με την οποία θα υπολογίζονται οι προθεσμίες εκτέλεσης, ποσό προπληρωμής και τελική αξία της παραγγελίας. Η πληρωμή μπορεί να γίνει διαμέσου συστήματος 2chackout


Ιδιαίτερα μαθήματα Ρωσικής γλώσσας μέσω Skype

Η τιμή μπορεί να κυμαίνεται ανάλογα με το πρόγραμμα εκμάθησης, τον αριθμό και τη διάρκεια μαθημάτων. 1 ώρα (60 λεπτά) κοστίζει 15-20€. Τα μαθήματα διεξάγονται με 100% προκαταβολή. Παρέχεται 1 δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα διάρκειας 20 λεπ.

2CheckOut.com Inc. (Ohio, USA) is a payment facilitator for goods and services provided by Dzhenchako E..


Μετάφραση

Κάθε μονάδα μετάφρασης αποτελείται από τη μια σελίδα τελικού κειμένου (1800 χαρακτήρες με κενά διαστήματα) στη γλώσσα προορισμού (στατιστική Word). Το κόστος μετάφρασης της μιας σελίδας μπορεί να στοιχίζει από 8 έως 15 €, ανάλογα με τη γλώσσα μετάφρασης, με το θέμα κειμένου, με τη ποιότητα εισερχόμενου υλικού, με το σχήμα (ειδικές απαιτήσεις προς τη σελιδοποίηση) και προθεσμίες εκτέλεσης παραγγελίας.
     Το μέγιστο όγκος μετάφρασης περιορίζεται σε 30 σελίδες ημερησίως. Με την παραλαβή προκαταβολής, αρχίζω την εργασία. Εν συνεχεία, προς τον πελάτη αποστέλλεται οποιοδήποτε απόσπασμα μεταφρασμένου κειμένου, που διάλεξε, και με πλήρη πληρωμή - όλο το κείμενο. Αργότερα, κατά ανάγκη και θέληση του πελάτη, στη μετάφραση μπορούν να εισάγονται διορθώσεις, σημειώσεις, επεξηγήσεις.

2CheckOut.com Inc. (Ohio, USA) is a payment facilitator for goods and services provided by Dzhenchako E..


Διαδοχική Διερμηνεία

Ελάχιστη παραγγελία – 1 ώρα. Μία μονάδα διερμηνείας:
-    1 ώρα (60 λεπτά) -15-30€

2CheckOut.com Inc. (Ohio, USA) is a payment facilitator for goods and services provided by Dzhenchako E..

Η τιμή κυμαίνεται ανάλογα με τον χαρακτήρα της εκδήλωσης, θέμα διερμηνείας και άλλους όρους της εργασίας. Κατά ανάγκη, ο πελάτης προσφέρει τις πληροφορίες και υλικά σχετικά με την επικείμενη εκδήλωση, απαραίτητο λεξιλόγιο, καθώς και καλύπτει έξοδα μεταφοράς και συνακόλουθες δαπάνες.


Υλοποίηση αποκωδικοποίησης και μετάφραση

πολυμέσων

Συνίσταται από την αποκωδικοποίηση ηχητικού και οπτικού υλικού και ακόλουθης μετάφρασής του. Οι όροι εκτέλεσης της αποκωδικοποίησης περιλαμβάνουν αντίστοιχους όρους με τη διαδικασία της μετάφρασης κείμενων. Η τιμή ανέρχεται σε 15 - 25€ ανά 1 σελίδα μεταφρασμένου κειμένου, που παρέχεται στον πελάτη με χρονολογική διαίρεση φράσεων. Στις επιγραφές οπτικού υλικού αναφέρεται το επώνυμο της μεταφράστριας.

2CheckOut.com Inc. (Ohio, USA) is a payment facilitator for goods and services provided by Dzhenchako E..

   

Γλωσσική υποστήριξη εταιρειών

Η τιμή και οι όροι συνεργασίας καθορίζονται μεμονωμένα και υπολογίζονται ανάλογα με το σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών. Προσφέρεται η γλωσσική συνοδεία (διερμηνεία) στην Ουκρανία και στο εξωτερικό. Εκτός από της πληρωμής για διερμηνεία, πελάτης καλύπτει όλες τις συνακόλουθες δαπάνες (μεταφορά, διαμονή, διατροφή).