Καλως ορίσατε
στην ιστοσελίδα επαγγελματικής
μετάφρασης και εκμάθησης
Ελληνικής και Ρωσικής γλώσσας!

Γνωρίστε τις υπηρεσίες που σας προσφέρονται:

Ιδιαίτερα μαθήματα Ρωσικής γλώσσας

μέσω Skype

Προσωπικά προγράμματα για μαθητές διαφορετικών επιπέδων ετοιμότητας, σύμφωνα με τα ενδιαφέρονται και τις ιδιότητες αντίληψης πληροφοριών.


Μετάφραση

Μεταφράσεις από/στην Ελληνική, Ρωσική (Ουκρανική) γλώσσα Νομικών, Οικονομικών και κάποιων Τεχνικών κειμένων, καθώς και μετάφραση λογοτεχνικών έργων.


Διερμηνεία

Διαδοχική και ταυτόχρονη διερμηνεία κατά τη διάρκεια επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων και προσωπικών συναντήσεων, σε συνέδρια, παρουσιάσεις,σεμινάρια, συνεντεύξεις και άλλες δημόσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις.


Αποκωδικοποίηση και μετάφραση

πολυμέσων

Αποκωδικοποίηση ηχητικού και οπτικού υλικού συνεντεύξεων, σεμιναρίων, ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών, συνέδριων, διαφηνίσεων κτλ.


Γλωσσική υποστήριξη εταιρειών

Διερμηνείες και μεταφράσεις επιχειρηματικής αλληλογραφίας, εταιρικών εγγράφων, επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων, τηλεφωνικών συνομιλιών, συνοδεία (διερμηνεία) στην Ουκρανία και στο εξωτερικό.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται με μερική ή ολική προκαταβολή. Με τον διακανονισμό μιας παραγγελίας, σας ενημερώνω σχετικά με την τιμή, σύμφωνα με την οποία θα υπολογίζονται οι προθεσμίες εκτέλεσης, ποσό προπληρωμής και τελική αξία της παραγγελίας. Η πληρωμή μπορεί να γίνει διαμέσου συστήματος 2chackout


Ιδιαίτερα μαθήματα Ρωσικής γλώσσας μέσω Skype

Η τιμή μπορεί να κυμαίνεται ανάλογα με το πρόγραμμα εκμάθησης, τον αριθμό και τη διάρκεια μαθημάτων. 1 ώρα (60 λεπτά) κοστίζει 15-20€. Τα μαθήματα διεξάγονται με 100% προκαταβολή. Παρέχεται 1 δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα διάρκειας 20 λεπ.

2CheckOut.com Inc. (Ohio, USA) is a payment facilitator for goods and services provided by Dzhenchako E..


Μετάφραση

Κάθε μονάδα μετάφρασης αποτελείται από τη μια σελίδα τελικού κειμένου (1800 χαρακτήρες με κενά διαστήματα) στη γλώσσα προορισμού (στατιστική Word). Το κόστος μετάφρασης της μιας σελίδας μπορεί να στοιχίζει από 8 έως 15 €, ανάλογα με τη γλώσσα μετάφρασης, με το θέμα κειμένου, με τη ποιότητα εισερχόμενου υλικού, με το σχήμα (ειδικές απαιτήσεις προς τη σελιδοποίηση) και προθεσμίες εκτέλεσης παραγγελίας.
     Το μέγιστο όγκος μετάφρασης περιορίζεται σε 30 σελίδες ημερησίως. Με την παραλαβή προκαταβολής, αρχίζω την εργασία. Εν συνεχεία, προς τον πελάτη αποστέλλεται οποιοδήποτε απόσπασμα μεταφρασμένου κειμένου, που διάλεξε, και με πλήρη πληρωμή - όλο το κείμενο. Αργότερα, κατά ανάγκη και θέληση του πελάτη, στη μετάφραση μπορούν να εισάγονται διορθώσεις, σημειώσεις, επεξηγήσεις.

2CheckOut.com Inc. (Ohio, USA) is a payment facilitator for goods and services provided by Dzhenchako E..


Διαδοχική Διερμηνεία

Ελάχιστη παραγγελία – 1 ώρα. Μία μονάδα διερμηνείας:
-    1 ώρα (60 λεπτά) -15-30€

2CheckOut.com Inc. (Ohio, USA) is a payment facilitator for goods and services provided by Dzhenchako E..

Η τιμή κυμαίνεται ανάλογα με τον χαρακτήρα της εκδήλωσης, θέμα διερμηνείας και άλλους όρους της εργασίας. Κατά ανάγκη, ο πελάτης προσφέρει τις πληροφορίες και υλικά σχετικά με την επικείμενη εκδήλωση, απαραίτητο λεξιλόγιο, καθώς και καλύπτει έξοδα μεταφοράς και συνακόλουθες δαπάνες.


Υλοποίηση αποκωδικοποίησης και μετάφραση

πολυμέσων

Συνίσταται από την αποκωδικοποίηση ηχητικού και οπτικού υλικού και ακόλουθης μετάφρασής του. Οι όροι εκτέλεσης της αποκωδικοποίησης περιλαμβάνουν αντίστοιχους όρους με τη διαδικασία της μετάφρασης κείμενων. Η τιμή ανέρχεται σε 15 - 25€ ανά 1 σελίδα μεταφρασμένου κειμένου, που παρέχεται στον πελάτη με χρονολογική διαίρεση φράσεων. Στις επιγραφές οπτικού υλικού αναφέρεται το επώνυμο της μεταφράστριας.

2CheckOut.com Inc. (Ohio, USA) is a payment facilitator for goods and services provided by Dzhenchako E..

   

Γλωσσική υποστήριξη εταιρειών

Η τιμή και οι όροι συνεργασίας καθορίζονται μεμονωμένα και υπολογίζονται ανάλογα με το σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών. Προσφέρεται η γλωσσική συνοδεία (διερμηνεία) στην Ουκρανία και στο εξωτερικό. Εκτός από της πληρωμής για διερμηνεία, πελάτης καλύπτει όλες τις συνακόλουθες δαπάνες (μεταφορά, διαμονή, διατροφή).

IMG 2259Με την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας ενδιαφερόμουνα από τα παιδικά μου χρόνια, ακούγοντας της ελληνικής καταγωγής γιαγιά μου, που μιλούσε στην άγνωστη σ’ εμένα και μελωδική ρωμαίικη διάλεκτο της Ελληνικής γλώσσας.

Όμως, η πραγματική δυνατότητα να μάθω την Ελληνική γλώσσα μου δόθηκε ύστερα από πολλά χρόνια, το 2003, όταν έλαβα πτυχίο «Διοίκηση επιχειρήσεων» του ΕΠΠΟ. Το ίδιο έτος άρχισα να μαθαίνω τη Νεοελληνική στο Ελληνικό ίδρυμα πολιτισμού της Οδησσού.

Το 2006-2009 με επιτυχία πέρασα τις εξετάσεις και έλαβα τα Πιστοποιητικά ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Από το 2006 ασχολούμαι με την Ελληνική στην επαγγελματική μου δραστηριότητα, δουλεύοντας μόνιμα και εξ’ αποστάσεως ως μεταφράστρια σε διάφορες εταιρείες. Καθώς συνεργάζομαι με πρακτορεία μεταφράσεων των κρατών ΚΑΚ, της Κύπρου και της Ελλάδας.

Από το 2009 διδάσκω την Ελληνική και τη Ρωσική γλώσσες (μητρική) στα παιδιά και ενήλικους με διάφορα επίπεδα προετοιμασίας.

Η Ελληνική γλώσσα, όπως και οποιαδήποτε άλλη, συνεχώς αναπτύσσεται, γι’ αυτό από το 2006 με τον σκοπό της πρακτικής εξάσκησης συμμετέχω σε διάφορα προγράμματα τελειοποίησης στην ειδικότητα, που οργανώνονται στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

06/2006-07/2006 – Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο θερινό πρόγραμμα "ΘΥΕΣΠΑ".

02/2010-06/2010 – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου – Πρόγραμμα επιμόρφωσης ομογενών εκπαιδευτικών.

09/2010-05/2011 - Κέντρο Ελληνικής γλώσσας, Θεσσαλονίκη – Πρόγραμμα επιμόρφωσης/κατάρτισης από απόσταση «Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής».

04/2014-06/2014 - Κέντρο Ελληνικής γλώσσας και Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη - Επιμορφωτικό πρόγραμμα "ΔΙΑΥΛΟΣ".

08/2014 - Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Κέντρο Ελληνικής γλώσσας - Σεμινάριο-Πρόγραμμα επιμόρφωσης ομογενών δασκάλων από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ.

 

το καπέλο – шапка, шляпа
η κοπέλα – девушка

    Однажды, отдыхая в Греции на побережье Халкидики, мы с подругами зашли в кафе на берегу моря. Присмотрев столик в тени, ближе к пляжу, мы уютно за ним расположились. К нам подошел официант – статный загорелый грек, типичный представитель этой средиземноморской нации. На нем была оригинальная ковбойская шляпа, которая, несомненно, привлекла наше внимание. Мы с удовольствием отметили это, выразив свои комплименты. В ответ нам была подарена двадцатизубая улыбка.

Читать...

   Один мой друг – грек, достаточно хорошо говорящий по-русски, благодаря чему он прекрасно налаживает деловые контакты в странах бывшего СССР. Прибывая в очередной раз на международном форуме, в конце рабочего дня, вечером, он решил встретиться с новыми партнерами в неформальной обстановке.

Читать...

Υποκατηγορίες