Καλως ορίσατε
στην ιστοσελίδα επαγγελματικής
μετάφρασης και εκμάθησης
Ελληνικής και Ρωσικής γλώσσας!

Рекламный буклет / Διαφημιστικό έντυπο

греческий → русский (фрагмент) / ελληνικά → ρωσικά (απόσπασμα)

   Το Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit με XPS είναι ένα σύγχρονο ανθεκτικό σύστημα για θερμομόνωση εξωτερικών προσόψεων. Οι πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη FIBRANxps ETICS GF που λειτουργούν ως θερμομονωτική στρώση, καλύπτονται από μία “οπλισμένη” στρώση που αποτελείται από μία κονία εξομάλυνσης και το υαλόπλεγμα. Επάνω σε αυτή τη στρώση εφαρμόζεται ένα τελικό αδιάβροχο φινίρισμα με εξαιρετικές ικανότητες διάχυσης υδρατμών.
Το θερμομονωτικό σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα υποστρώματα και είναι κατάλληλο για καινούρια ή παλιά κτίρια καθώς και για μόνο /πολυκατοικίες και για βιομηχανικά κτίρια.
Τα πλεονεκτήματα του συστήματος με XPS με μια ματιά
- Θερμομόνωση και διαμόρφωση πρόσοψης συγχρόνως
- Η θερμομόνωση τοποθετείται εξωτερικά και έτσι κερδίζετε ωφέλιμο χώρο εσωτερικά
- Χωρίς θερμογέφυρες
- Πολλές επιλογές για εξατομικευμένη διαμόρφωση προσόψεων
- Σύστημα με Ευρωπαϊκή Τεχνική Πιστοποίηση (ΕΤAG 004) και σήμανση CE
- Ρυθμιζόμενη θερμομόνωση (πάχος μονωτικού κατά παραγγελία)
- Οικονομικό σύστημα με μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ανθεκτικότητα στις καταπονήσεις

    Система внешней теплоизоляции Baumit c XPS – это современная устойчивая система для теплоизоляции внешних фасадов. Плиты из экструдированного полистирола FIBRANxps ETICS GF, которые действуют как термоизоляционный слой, покрыты «армированным» слоем, состоящим из сглаживающей штукатурки и стекловолокна. Поверх этого слоя накладывается финишное непромокаемое покрытие с исключительными качествами диффузии водяного испарения.
   Теплоизоляционная система может монтироваться на любую базовую поверхность и она подходит для новых или старых зданий, а также для одно-/многоэтажных и промышленных зданий.
Преимущества системы с XPS с первого взгляда
- Термоизоляция и отделка фасада одновременно
- Термоизоляция монтируется снаружи, тем самым вы выигрываете полезную внутреннюю площадь
- Без мостиков холода
- Большой выбор для индивидуального оформления фасадов
- Система с Европейской технической сертификацией (ETAG 004) и отметкой CE
- Регулируемая теплоизоляция (толщина изоляции при заказе)
- Экономичная система длительного срока эксплуатации
- Устойчивость к износу

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, Вам необходимо зарегистрироваться на сайте.